Ejendomsservice

Ejendomsservice – trapper, fællesarealer mv.

Der er meget at se til i forbindelse med pasning af etageejendomme. Vi kan hjælpe jer med alle former for renholdelsesopgaver m.m., udover abonnementsrengøringen.

Fejning og vask af trapper i etageejendomme

Vi kan tilbyde at stå for fejning og vask af jeres trapper, så de holdes rene og pæne. Vi kan også periodisk levere grundigere rengøring af trappeopgangen.

Få en trappevask, der fungerer

Nogle boligforeninger prøver ind imellem at lave en “turnusordning”, hvor beboerne på skift skal sørge for fællesopgaver såsom at vaske trapper, feje gården mv.

Det går måske meget godt i starten, hvor alle er enige og indstillede på at yde en indsats. Men så er der nogen der flytter, eller en anden, som får meget travlt med sit nye job, osv.
Efter kort tid fungerer det ikke, og det bliver en kilde til ophidsede debatter på beboermøderne.

Det er i det lange løb meget mere stabilt at få et rengøringsfirma til at stå for disse ting. Vi sørger for stabil og ordentlig rengøring af jeres trapper.

Vi håndterer alt fra den ugentlige fejning og vask til den periodiske grundigere rengøring af trappeopgangen.

Kombiner evt. med gadefejning og gårdpasning, lav en skræddersyet løsning.

Mange vælger at få en pakke, der kombinerer en ugentlig trappevask med fejning af fortorv og evt. også gården samt andre løbende renholdsopgaver. Det er praktisk, når der nu alligevel er en rengøringsmand ude og passe jeres ejendom.

Med hensyn til frekvenser, så kan vi også lave forskellige modeller. Det kan f.eks. være, at bagtrapperne ikke behøver at blive vasket hver uge. Til gengæld kunne det være en idé at aftale løbende rengøring af trappeopgangen i form af aftørring af vindueskarme, gelænder og paneler en gang om måneden, osv.

Kombinationsmulighederne er mange, og vi kan tilpasse dem helt efter jeres behov.

Pasning af fællesarealer – gårdspasning, græsslåning, fejning mv.

Udover trappevask og evt. gadefejning tilbyder vi også pasning fællesarealer til boligforeninger.

Gårdpasning, græsslåning, klipning af hæk

Vi kan hjælpe jer med forskellige opgaver i forbindelse med at holde fællesarealerne pæne og ryddelige. Det kan bl.a. være områder som:

  • Græsslåning i sommermånederne
  • Klipning af evt. hække eller buske 1-2 gange om året
  • Fejning af gade og gårdaraler
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Oprydning af skralderum / affaldsskur
  • Rengøring af vaskekælder og andre fællesrum

Individuelle løsninger

Mange boligforeninger har individuelle behov og ønsker. Vi er derfor helt fleksible mht., hvordan modellen skal sættes sammen. Nogle har eksempelvis et par arbedjsweekender om året, hvor flere opgaver såsom ukrudtsbekæmpelse, oprydninger og evt. hækklipning bliver ordnet i fællesskab.

I så fald fjerner vi bare disse opgaver fra aftalen. Men det kan måske stadig være aktuelt at få os til at slå græsset, rengøre vaskekælderen og rydde lidt op i skralderum/affaldsskure, så området tager sig ordentligt ud i det daglige.

Vi kommer gerne ud og kigger på jeres fællesarealer og giver et bud på en pasningsplan.

Scroll to Top